Professionalisering

Normatieve Professionalisering: Prof. dr. H. Kunneman Introductie

Community of good practices.

Denkmodel om professionalisering in vo-scholen te optimaliseren

Om professionalisering in vo-scholen een impuls te geven heeft Voion i.s.m. Berenschot en een afvaardiging van directeuren, P&O'ers en docenten uit het vo ...

Kempel Professionalisering - Bewegingsonderwijs (post-hbo)

Etaleer je talent: professionalisering in een open leercultuur

Er zijn veel leerkrachten die een opleiding of master volgen en zich hierin specialiseren. Maar hoe laat je zien waar je goed in bent? Daarover ging de ...

Meer professionalisering via vakwedstrijden

Docent Lianne Muis van MBO Utrecht over hoe vakwedstrijden kunnen worden ingezet voor professionalisering. Waar je als docent namelijk bij vakwedstrijden ...

Sales Professionalisering 1

Sales Professionalisering 1.

Citaverde college Horst: professionalisering door herontwerpen van onderwijs

Door gezamenlijk het onderwijs te herontwerpen het wilde Citvarde het onderwijsteam en directie te professionaliseren. Dat resulteerde onder andere in een ...

Toulmin argumentatie Project en Professionalisering 3

Facilities Management-uddannelsen - professionalisering af FM for ledere og planlæggere

Molios FM-uddannelse er relevant for strategiske ledere, afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere ...

Professionalisering Samen Doen

Informatieve film van de Gemeente Amsterdam, sociaal domein over professionalisering van de zorg.

InnoVET – Professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs

Oproep om alle stakeholders die betrokken zijn bij de professionalisering van leerkrachten in het TSO en BSO, te mobiliseren om deel te nemen aan een brede ...

SURFacademy - professionalisering over ICT-thema's

Bijblijven over actuele ICT-thema's? Bekijk in deze video wat SURFacademy voor u kan betekenen. SURFacademy biedt bijeenkomsten voor ...

Sales Professionalisering 2

Sales Professionalisering 2.

Professionalisering filmpje beargumenteren technisch onderwerp

Argumentatie filmpje voor de docent Daan Kuipers. Filmpje gaat over printstoringen.

Betoog groep 5 professionalisering

bestand bestemd voor Theo Ydema.

Professionalisering in een ander perspectief - Sebastian Witteveen

In dit filmpje wordt gekeken en onderzocht hoe de landen Zweden en Nederland invulling geven aan het begrip gezondheid en welke rol ergotherapie daarin ...

HEA professionalisering

Kelly de Waal is leerkracht en rekenspecialist op OBS De Notenkraker. Professionalisering is voor haar onderdeel van het vak. Door haar eigen ontwikkeling ...